Provoz školy od 1. do 14. února 2021

Provoz školy od 1. do 14. února 2021

Vážení žáci a rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR a provoz naší školy tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Školu tedy navštěvují pouze žáci 1. a 2. třídy.
Obědy jsou pro tyto žáky nadále zajištěny. To platí také pro již přihlášené žáky, kteří si oběd vyzvedávají do jídlonosičů.
Pro ostatní žáky (3. – 9. třída) platí nadále distanční výuka.
Pro předání výpisu vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy. Hodnocení žáka bylo předáno distančním způsobem pomocí přílohy v chatu aplikace Teamsy na konkrétní účet jednotlivých žáků. Vlastní předání listinné podoby výpisu se odkládá na dobu, kdy bude škola pro příslušné žáky přístupná pro prezenční docházku.
Vedení školy