Nástup žáků 3., 4., 5. třídy

Nástup žáků 3., 4., 5. třídy

Vážení rodiče,
od 19. dubna nastupují do školy žáci 3., 4. a 5. třídy. Obědy mají žáci přihlášení ke stravování zajištěny.
1. a 2. třída je doma na distanční výuce – nemá – v tomto týdnu zajištěné obědy. Obědy si můžete zajistit samostatně a vyzvedávat si je ve škole do jídlonosiče (nutno kontaktovat jídelnu E. Beneše).

Příchod do školy bude vždy v 7:45 hod. a řídí se těmito pravidly:
Pondělí a čtvrtek
3. třída – sraz u zadního vchodu u jídelny
4. třída – sraz u vchodu do tělocvičny
5. třída – sraz u hlavního vchodu školy

Úterý, středa, pátek
Sraz u hlavního vchodu do školy

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest.
V základní škole jsou žáci povinni dodržovat hygienická opatření a nosit minimálně chirurgickou roušku. Dospělé osoby (například doprovod žáků při antigenním testování) jsou povinny nosit respirátory dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
Dítěti, které jeví známky onemocnění jako je: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, svalů a kloubů, rýma, bolest hlavy, nebude do školy vstup umožněn a neprodleně bude kontaktován jeho zákonný zástupce.
Prosíme všechny rodinné zástupce, aby ve venkovních i vnitřních prostorách dodržovali 2. metrové rozestupy. Děkujeme.

Testování žáků
Bude prováděno u všech žáků, kromě:
Osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
Těch, kteří prodělali covid-19 a od prvního RT-PCR pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. Rodiče těchto žáků doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
Žáci budou testováni antigenními testy Singclean. Více informací, včetně instruktážního videa naleznete zde.
Nejčastější dotazy zde.
Přehled návazných postupů antigenního testování žáků ve škole.

Rodiče mají možnost použít kromě škole dodaných antigenních testů Singclean SARS-CoV-2 (zdarma) použít svými prostředky zakoupené preventivní testy pro sebetestování schválené ministerstvem Zdravotnictví.
Seznam schválených testů naleznete zde.
Test je nutno provést při vstupu do školy pod dohledem pedagogického pracovníka.

Testování žáka se může provádět:
1. samoodběrem
2. s pomocí zákonného zástupce
3. s pomocí třetí osoby, kterou zákonný zástupce pověří (písemný dokument s podpisem)

Pokud rodiče s testováním dětí nesouhlasí, nechávají je doma a pro tyto děti není zajištěna distanční výuka v daném týdnu.
Tuto skutečnost jsou rodiče povinni sdělit třídnímu vyučujícímu.

Informace o zpracování osobních údajů pro zákonného zástupce dítěte/žáka naleznete zde.

Všichni žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování, mají v době osobní přítomnosti ve škole opět zajištěný oběd.
Žáci, kteří jsou na distanční výuce (doma) si mohou obědy přihlásit v zařízení školního stravování E. Beneše v Opavě. Týká se to i žáků vyššího stupně. Tito žáci si pak mohou obědy vyzvedávat v jídlonosičích ve školní jídelně ZŠ Oldřišov.

Školní družina
Odpolední školní družina je určena během prezenční výuky pro žáky 3. a 4. třídy. Ranní družina po domluvě s třídním učitelem.