Lyžařský výcvik 10. – 14. ledna

Lyžařský výcvik 10. – 14. ledna

Tyto informace jsou určeny pouze pro žáky 5. – 9. třídy.

Vážení rodiče,

Vaše dítě se bude účastnit lyžařského výcviku. Před odjezdem (pondělí 10. 1. 2022) je třeba odevzdat podepsané tyto dokumenty (dvě strany!!!) a kartičku pojištěnce.

Žáci, kteří jsou očkovaní nebo prodělali covid-19, odevzdají i kopii certifikátu, popřípadě budou mít aktivní Tečku. Nově se budou ještě testovat antigenním testem v den odjezdu. Ostatní musejí dle nařízení absolvovat PCR test, odevzdají tedy potvrzení o negativním PCR testu, doporučujeme objednat děti na odběr nejlépe na sobotu 8. 1., tak abychom měli výsledek nejpozději v pondělí ráno.

Sraz před ZŠ je v 8:30, odjezd v 9:00 hodin, návrat v pátek cca 14:30 tamtéž.

Dohlédněte, aby si děti, kterým bývá ráno nevolno, vzaly na cestu Kinedryl a igelitový sáček.


Zde uveřejňujeme důležitou informaci:

Prosíme rodiče žáků, kteří nejsou očkovaní nebo nejsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci a je jim více než 12 let, aby si zajistili RT-PCR test nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu. (tedy v pátek, sobotu nebo „neděli“)

Podrobněji zde:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu maloobchodu a služeb se s účinností od 26. 12. 2021 mění takto: zakazuje využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 (žák musí být zdráv) nebo nesplňují, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodě 15 (Mimořádného opatření) nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat s tím, že

  • v případě žáka mladšího 18 let, účastnícího se lyžařského výchovně výcvikového kurzu organizovaného základní školou nebo střední školou, se za splnění podmínek podle bodu 15 (tedy za dokončené očkování/prodělanou nemoc v ochranné lhůtě) pro účely využití služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku považuje také, jedná-li se o kurz, který trvá
    • méně než 8 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

Sledujte prosím tento příspěvek. Bude aktualizován o bližší informace ohledně LVK.

Děkujeme za pochopení