Halloweenská party

Halloweenská party

Ve čtvrtek 31. října se v naší škole pro žáky 5. – 9. ročníku uskuteční vyučování v duchu oslavy Halloweenu. Pro žáky jsme připravili nabídku činností v rámci jednotlivých předmětů, od anglického a českého jazyka přes matematiku, fyziku až po informatiku, dějepis, přírodopis a hudební nebo výtvarnou výchovu. Žáci si však budou sami vybírat, co se budou učit a jak dlouhý čas jednotlivým činnostem budou věnovat. Budou pracovat ve věkově smíšených skupinách, díky nimž si budou moci zažít různé sociální role vedoucí ke kooperaci, toleranci, trpělivosti, empatii a úctě k ostatním. Celá akce začne v 8 hodin v tělocvičně a všichni jsou vítání v halloweenských kostýmech (bez obličejových masek).

  • Víte například, že Halloween nepochází z USA, ale z Evropy?
  • Víte, že Halloween vznikl zkrácením anglického výrazu „All Hallows‘ Evening“, tedy „Předvečer Všech svatých“?
    (Američané, se svojí touhou všechno zkracovat, to spojili do jednoho slova a All vynechali.)
  • Víte, že oficiálně existuje fóbie z Halloweenu? Jmenuje se ,,Samhainophobia” podle keltského festivalu Samhain, který připadá na 1. listopadu.
  • A víte, že… 🙂

Na závěr si můžete zkusit vyplnit krátký jednoduchý kvíz o tom, jak moc jste zběhlí v Halloweenské tradici 🙂
kvíz