Aktualita – 2. třída

Aktualita – 2. třída

Vážení zákonní zástupci žáků 2. ročníku,

Dnes, 19. 11. nás kontaktovala krajská hygienická stanice a instruovala nás k dalšímu řešení situace. Žáci mohou nastoupit v pondělí do školy, pokud předloží negativní výsledek PCR testu nebo potvrzení o prodělání nemoci ne starší 180 dnů nebo certifikát o očkování. Upozorňujeme však, že žáky bude vzdělávat paní vychovatelka S. Kremserová, jelikož paní učitelka M. Stoklasová je pozitivní a je ve stavu nemocných. Rozvrh bude v tomto případě upraven. Každý den budou 4 vyučovací hodiny a předměty se nebudou řídit běžným rozvrhem. Pokud se rozhodnete sami ponechat dítě doma, prosíme, abyste nám to oznámili co nejdříve (nejlépe paní učitelce třídní, p. Stoklasové).
 Děkujeme za vstřícnost a spolupráci v této nelehké době. 

Zároveň předáváme informaci z KHS.
„Krajská hygienická stanice MSK si Vás dovoluje požádat, jako rodiče / zákonného zástupce rizikového kontaktu, abyste po obdržení SMS zprávy o kontaktu s covid-19 pozitivním využili možnosti sebetrasování. Urychlí to vystavení žádanky na RT-PCR test, neboť tyto případy operátoři řeší prioritně. Takto urychlíte bezpečný návrat žáků, studentů či pedagogů do školy. Děkujeme!“

M. Halámková – ředitelka školy

Zde také uvádíme podrobnější informace ohledně obsahu výuky paní učitelky Stoklasové.:

*ČTENÍ
Čítanka str. 36, 37
Popřípadě děti čtou z vlastní knihy a rozvíjí individuálně své čtenářské schopnosti a zájem o čtení. Hlasité čtení, čtení předložek se slovy, melodie a intonace hlasu dle druhu věty, čtení přímé řeči, rozlišení (hlasem a modulací hlasu), kde je přímá řeč a kde už  se jedná o řeč vypravěče. Čtení vět zvolacích (s vykřičníkem), čtení šeptem, čtení dle významu a porozumění textu. Povídáme si a vysvětlujeme slova, kterým případně děti nerozumí. Povídáme si stručný obsah příběhu, mluvíme o hlavních postavách. Dbáme na vyjadřování celými větami. Anglická slovíčka jsou v Čítance…. opakováním se je učíme zapamatovat (pouze výslovnost).

*PSANÍ
Písanka str. 22, 23.
Úhlednost psaného, správná výška písmen, sklon. Kontrola – děti po napsání mají čas ke kontrole svého napsaného, mají možnost upravit a opravit, co se nepovedlo. Nejlépe, když si chyby najdou samy. Klidně opakovaně provedou kontrolu. Dokáží vytvořit krátkou odpověď na jednoduchou otázku a odpověď zapsat. Písmena psací abecedy: C, Č, ch, Ch. Vlastní jména – velké písmeno Počátek věty – velké písmeno Konec věty: ., !, ? V Písance jsou i pěkné hádanky, které se učíme podávat i na ně odpovídat.  

*Jazykověda
Probíráme druhy vět podle postoje mluvčího. Umíme vytvořit, poznat, určit větu oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Do modrého sešitu jsme zapsali  celkem čtyři věty (jednu oznamovací, jednu tázací, rozkazovací a přací). 

*MATEMATIKA
Počítáme zpaměti str. 25/75+ – do 20 s přechodem přes desítku. Pamětné počítání. Myslím si číslo, když k němu přičtu 3, dostanu 6….
Tvorba vám řešení slovních úloh…

*PRVOUKA
Učebnice str. 8, 9Pracovní sešit str. 15 Učíme se poznávat a popisovat stromy, lesy, rostliny na podzim, lesní plody… Dáváme si spojitosti dohromady o přírodě a životě člověka na podzim. Umíme vyjmenovat měsíce v roce, umíme je zařadit, roztřídit do ročních období. Povídáme si o počasí, oblékání, zážitcích z procházky, o sportu na podzim, o bezpečnosti…
Krásný víkend. 🍀