NOVÉ (13. 11.)
Do 20. 11. odevzdejte test Porozumění textu, z boxu si vezměte nový test Skladba a ostatní opravené materiály.

NOVÉ (30. 10.)
Test Významy a tvoření slov, který jste si před prázdninami vyzvedli v boxu u školy, odevzdejte prosím 10. 11. na stejné místo. Zase zde budete mít nachystaný test nový a opravený test Pravopis. 

Většina výukových materiálů bude předávána pomocí Microsoft Office 365 v aplikaci Teamsy.  
Prosíme žáky o důsledné prohlížení všech týmů (jednotlivé předměty), plnění zadání a on-line konferencí v kalendáři.  
Sledujte prosím naše webové stránky. 
Děkujeme také rodičům za jejich podporu.