Většina výukových materiálů bude předávána pomocí Microsoft Office 365 v aplikaci Teamsy.  
Prosíme žáky o důsledné prohlížení všech týmů (jednotlivé předměty), plnění zadání a on-line konferencí v kalendáři.  
Sledujte prosím naše webové stránky. 
Děkujeme také rodičům za jejich podporu.