Milí osmáci. Před vašim odchodem ze školy jste dostali pracovní listy z dějepisu. Tyto vyplněné pracovní listy a hlavně podepsané odevzdejte do boxu, které jsou označeny číslem vaší třídy a jsou umístěny u zadního vchodu u jídelny. Tyto boxy jsou zde k dispozici od 9.00 – 16.00. Následně se schovávají. Tento týden se s vámi spojím přes Teamsy ve středu v hodinách zeměpisu.

Vaše ředitelka