Většina úkolů a zadání bude zveřejňována zde.  
Prosíme tedy žáky o důsledné sledování a hlavně plnění úkolů. 
Sledujte prosím naše webové stránky.  
Děkujeme také rodičům za jejich podporu.