NOVÉ (19. 11.)
– naučit se slovíčka 1D – dodělat Ověř si své pokroky str. 40, 41: okopírované papíry, ty odevzdat do boxu do 23. 11. do 15:00
– pracovní sešit :str. 40/1, 2, 3 a str. 41/4
– videochat v úterý 24. 11. v 11:00
NOVÉ (16. 11.)
– v boxu 7. třída máte v průhledné složce okopírované prac. listy se svými jmény
– vypracuj okopírované papíry(nevypracováváš poslední dvoulist: Ověř si své pokroky), společná kontrola ve čtvrtek 19. 11. na Teams v 9:00


NOVÉ (12. 11.)
– pracovní sešit str. 38/9: přelož SVŮJ výsledný text
– pracovní sešit str. 39/ 10,11


NOVÉ (10. 11.)
– naučit se slovíčka 1C (po sporty) v pracovním sešitě str. 70,71
– napsat podle vzoru v učebnici str.30/3 o sobě a 1 členu rodiny
– prac.sešit str. 36,37
– videochat ve čtvrtek 12.11. v 9:00


NOVÉ (5. 11.)
– pracovní sešit str.35/8
– učebnice str.29/6 napsat slovesa + jejich překlad+ 3 slovesa použit ve větě
– videochat v úterý 10.11. v 11:00

NOVÉ (3. 11.)
-naučit se slovíčka 1A,B- pracovní sešit 31/11,12
– popsat vybraný sport – použij need, need to (vzor učebnice str. 27/6)
– videochat na Teams ve čtvrtek 5. 11.v 9:00


NOVÉ (22. 10.)
úkoly:
– naučit se slovíčka 1A,1B             
– připravit si píseň od skupiny The Beatles ( slova + nahrávka), poslat do 3. 11. na email: plackova@seznam.cz
– společný videochat na Teamsech  v úterý 3. 11. v 11:00


NOVÉ (20. 10.)
– online konzultace čtvrtek 22.10. v 11: 00 Teams

Žáci mají do 2. 11. zadané úkoly, v případě potřeby konzultace nebo problémů napište na email : plackova@seznam.cz.
– online konzultace na Teams v úterý 20.10. v 9:00