Většina výukových materiálů bude předávána pomocí Microsoft Office 365 v aplikaci Teamsy. 
Prosíme žáky o důsledné prohlížení všech týmů (jednotlivé předměty), plnění zadání a on-line konferencí v kalendáři. 
Sledujte prosím naše webové stránky.
Děkujeme také rodičům za jejich podporu.