NOVÉ (26. 11.)
– napiš si zápis do sešitu
Střední říše

NOVÉ (20. 11.)
– napiš si zápis do sešitu a vypracuj úkoly, které jsou pod zápisem do 25. 11.
– společná kontrola na videochatu ve čtvrtek 26. 11. v 10:00
Starověký Egypt
Úkoly dějepis


NOVÉ (5. 11.)
– použij web stránku: www.szm.cz: Video a archeologického výzkumu v Neplachovicích a vypracuj otázky:
1. Kde se nachází pravěká osada a jak je daleko od Oldřišova?
2. Co zde bylo nalezeno?
3. Z jakého období jsou nálezy?
– v úterý 10. 11. budou pracovní listy v boxu, vypracovat do 12. 11., kontrola na videochatu ve čtvrtek 12. 11. ve 13:00


NOVÉ (3. 11.)
– videochat ve čtvrtek 5.11. na Teams ve 13:00
– připravte si učebnice a sešity D, Z a okopírované papíry

Žáci mají do 2. 11. zadané úkoly, v případě potřeby konzultace nebo problémů napište na email: plackova@seznam.cz.