Každý umí něco nejlépe...

2. Třída

Vážení rodiče a žáci,
zde naleznete přehled učiva, které se probírá v průběhu distanční výuky.

25. 11.
Čítanka str. 40, 41 celé.
Písanka str. 24 celá.
Matematika pracovní sešit str. 18/ 1,2,3,4,5
Počítáme zpaměti str. 26/80
Děkuji. Krásný den 🙂


24. 11.
Čítanka str. 39 
Povídáme si o přečteném textu.
Vysvětlujeme si slovíčka, kterým nerozumíme. 
Čítanka str. 40, 41 – příprava na čtení – domácí úkol (Kvído)

Matematika pracovní sešit str. 17 celá.
Počítáme zpaměti str. 26/79 domácí úkol

Prvouka pracovní sešit str. 16

22. 11.
Čítanka str. 38
Čtení básně, hledání rýmů.
Pojmy: rým, verš, básník, básnířka, autor básně, ilustrátor
Domácí úkol:
1) Čtení celé str. 38
2) Zapsat do Aj slovíčko bratr – brother (čteme BRADR)

Český jazyk pracovní sešit str. 19, cv. 1 a soutěž
Tvorba vět oznamovacích a tázacích.

Matematika počítáme zpaměti str. 25 celá
+ – do 20. Pamětné počítání.

19. 11.
*ČTENÍ
Čítanka str. 36, 37
Popřípadě děti čtou z vlastní knihy a rozvíjí individuálně své čtenářské schopnosti a zájem o čtení. Hlasité čtení, čtení předložek se slovy, melodie a intonace hlasu dle druhu věty, čtení přímé řeči, rozlišení (hlasem a modulací hlasu), kde je přímá řeč a kde už  se jedná o řeč vypravěče. Čtení vět zvolacích (s vykřičníkem), čtení šeptem, čtení dle významu a porozumění textu. Povídáme si a vysvětlujeme slova, kterým případně děti nerozumí. Povídáme si stručný obsah příběhu, mluvíme o hlavních postavách. Dbáme na vyjadřování celými větami. Anglická slovíčka jsou v Čítance…. opakováním se je učíme zapamatovat (pouze výslovnost).

*PSANÍ
Písanka str. 22, 23.
Úhlednost psaného, správná výška písmen, sklon. Kontrola – děti po napsání mají čas ke kontrole svého napsaného, mají možnost upravit a opravit, co se nepovedlo. Nejlépe, když si chyby najdou samy. Klidně opakovaně provedou kontrolu. Dokáží vytvořit krátkou odpověď na jednoduchou otázku a odpověď zapsat. Písmena psací abecedy: C, Č, ch, Ch. Vlastní jména – velké písmeno Počátek věty – velké písmeno Konec věty: ., !, ? V Písance jsou i pěkné hádanky, které se učíme podávat i na ně odpovídat.  

*Jazykověda
Probíráme druhy vět podle postoje mluvčího. Umíme vytvořit, poznat, určit větu oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Do modrého sešitu jsme zapsali  celkem čtyři věty (jednu oznamovací, jednu tázací, rozkazovací a přací). 

*MATEMATIKA
Počítáme zpaměti str. 25/75+ – do 20 s přechodem přes desítku. Pamětné počítání. Myslím si číslo, když k němu přičtu 3, dostanu 6….
Tvorba vám řešení slovních úloh…

*PRVOUKA
Učebnice str. 8, 9 Pracovní sešit str. 15 Učíme se poznávat a popisovat stromy, lesy, rostliny na podzim, lesní plody… Dáváme si spojitosti dohromady o přírodě a životě člověka na podzim. Umíme vyjmenovat měsíce v roce, umíme je zařadit, roztřídit do ročních období. Povídáme si o počasí, oblékání, zážitcích z procházky, o sportu na podzim, o bezpečnosti…
Krásný víkend. 

🍀