Naučit se (a denně cvičit) Pozdrav Slunci…
Návod na cvik naleznete zde
Cvik je jednoduchý, střídá se pouze levá a pravá končetina. Z tohoto cviku budete přezkoušeni!
Tělocvik není těžký… avšak, neberte jej na „lehkou“ váhu 🙂