NOVÉ (3. 6.)
Vypracovat do 10. 6.
Pracovní list „pravopis i, y“ nalezneš ke stažení (zde).
Pracovní list „ pravopis i, y řešení“ nalezneš ke stažení (zde).
………………………………………………………………………………………..

NOVÉ (27. 5.)
Pracovní list „mluvnice zadání“ nalezneš ke stažení (zde).
Pracovní list „mluvnice řešení“ nalezneš ke stažení (zde).
………………………………………………………………………………………..

NOVÉ (19. 5.)
Pracovní list „ Druhy podmětů a přísudků “ nalezneš ke stažení (zde).
………………………………………………………………………………..

NOVÉ (15. 5.)
Pracovní list „rýmy“ nalezneš ke stažení (zde).
………………………………………………………………………………..

NOVÉ (5. 5.)
Pracovní list „podmět a přísudek“ nalezneš ke stažení (zde).
Řešení nalezneš (zde).
………………………………………………………………………………..

NOVÉ (27. 4.) 
Termín zpracování – do 4. 5. 2020.
Nové pracovní listy s řešením nalezneš ke stažení zde:
Pracovní list Pravopis
Pracovní list Podmět a přísudek
Řešení Pravopis
Řešení Podmět a přísudek
…………………………………………………………………….

NOVÉ (16. 4.) 
Termín zpracování – do 23. 4. 2020. NOVÉ (6. 4.)

Zadání- Základní větné členy – podmět nalezneš ke stažení (zde)

– Příloha 1 (řešení ze str. 73 cv. 2 a 3, viz zadání) nalezneš (zde).
Pracovní list zadání (příloha 2)
Pracovní list řešení (příloha 3)
………………………………………………………………

Vypracuj tyto nové pracovní listy:
Pracovní list druhy vět
Pracovní list zadání
Pracovní list řešení
………………………………………………………………..

NOVÉ (25. 3.)
1. Na www.alfbook.cz zadej univerzální kód – ucimesedoma, najdi 7.ročník, vyber Tvarosloví a zpracuj úkoly pod názvem Příslovečné spřežky a Tvarosloví 1.
2. Doplň cvičení na pracovních listech.
– pracovní list Pravopis
– pracovní list Příslovce
………………………………………………………………….
pracovní list pravopis naleznete zde.

pracovní list mluvnice naleznete zde.

On-line procvičování na www.umimecesky.cz
– v liště nahoře vyhledej okruh PRAVOPIS, klikni na svoji třídu, vyber si téma, doplň správný tvar slova,
– v liště nahoře vyhledej okruh ČTENÍ S POROZUMĚNÍM, klikni na svoji třídu, přečti si nabízený text a odpověz na otázky,
– zapisuj si na zvláštní papír názvy témat, které jsi procvičoval, a počty získaných bodů