Zjistit a do sešitu zapsat: jaká je náplň práce obecního zastupitelstva a s jakými problémy se můžeme obracet na obecní úřad. Uvést, co je typické pro region, ve kterém žijeme. Vyhledat a vypsat státní symboly ČR + některé z nich nakreslit.