NOVÉ (3. 6.)
Vypracovat do 10. 6.
Pracovní list „procvičování“ nalezneš ke stažení (zde).
Pracovní list „procvičování řešení“ nalezneš ke stažení (zde).
………………………………………………………………………………………..

NOVÉ (27. 5.)
Pracovní list „mluvnice zadání“ nalezneš ke stažení (zde).
Pracovní list „mluvnice řešení“ nalezneš ke stažení (zde).
………………………………………………………………………………………..

NOVÉ (19. 5.)
Pracovní list „slovesa“ nalezneš ke stažení (zde).

NOVÉ (15. 5.)
Vypracovat do 20. 5.
Pracovní list „podmiňovací způsob“ nalezneš ke stažení (zde).
Řešení nalezneš ke stažení (zde).
………………………………………………………………………………..

NOVÉ (5. 5.)
Vypracovat do 11. 5.
Pracovní list „procvičování sloves“ nalezneš ke stažení (zde).
Řešení nalezneš ke stažení (zde).
………………………………………………………………………………..

NOVÉ (27. 4.) 
Termín zpracování – do 4. 5. 2020.
Nové pracovní listy s řešením nalezneš ke stažení zde:
Pracovní list Pravopis
Pracovní list Slovesa
Řešení Pravopis
Řešení Slovesa
……………………………………………………….

NOVÉ (16. 4.) 
Termín zpracování – do 23. 4. 2020.
Testík na téma číslovky nalezneš ke stažení (zde).
Tento testíček pošli na e-mail: Vera.Orlikova@seznam.cz

– Pracovní list na téma číslovky nalezneš (zde).
– Řešení pracovního listu nalezneš (zde).
……………………………………………………..

NOVÉ (6. 4.)
Vypracuj tyto nové pracovní listy:
Číslovky zadání
Číslovky řešení
……………………………………………………….

NOVÉ (25. 3.)
1. Zpracuj tento test – Zájmena a pošli řešení do 31 . 3.
2. V učebnici na str. 50 a 51 si zopakuj číslovky
3. Na www.alfbook.cz zadej univerzální kód – ucimesedoma, najdi 6.ročník, vyber Tvarosloví – Druhy zájmen- procvičování 1, 2, 3 a Číslovky– procvičování 1

pracovní list sloh naleznete zde.

pracovní list mluvnice naleznete zde.

pracovní list literární výchova naleznete zde.

On-line procvičování na www.umimecesky.cz 
– v liště nahoře vyhledej okruh PRAVOPIS, klikni na svoji třídu, vyber si téma, doplň správný tvar slova,
– v liště nahoře vyhledej okruh ČTENÍ S POROZUMĚNÍM, klikni na svoji třídu, přečti si nabízený text a odpověz na otázky,
– zapisuj si na zvláštní papír názvy témat, které jsi procvičoval, a počty získaných bodů