Program pro 5. třídu leden – březen:

27.1. Svět techniky Ostrava – Šifry a jejich použití,  odjezd v 8:00, návrat 13:35, hrazeno z projektu OKAP
28.1. Projektový den ve škole – Příběh peněz, hrazeno z projektu MAP Hlučínsko
11.2. Preventivní program ve škole – Youtubering, e-DUHA, dotace OÚ
26.2. Animační program v Domě umění v Opavě – Hlava plná barev, odjezd v 9:35, návrat 12:35, vstupné 10 Kč + bus 10 Kč
9.3. Divadélko pro školy v tělocvičně – Divadelní učebnice, vstupné 50 Kč
17.3. Knihovna PB v Opavě – Naše a světové pohádky, odjezd v 9:35, návrat 12:35, vstupné zdarma, bus 10 Kč

(sim)