NOVÉ (19. 5.)
Plán práce na týden 18. – 22. 5. 2020

Český jazyk
Čítanka str. 122-123
Písanka str. 16-17
Pracovní sešit str. 25
Učebnice str. 91, 92 ( žluté rámečky)

Matematika
Počítáme zpaměti 2 – str.14, 15
Počítáme zpaměti 3 – str. 2
…………………………………………………………..

NOVÉ (11. 5.)
Plán práce na týden 11. – 15. 5. 2020,

Matematika
Počítáme zpaměti 2 – str. 13/49, 50, 51, 52

Pracovní sešit 6 – str. 25, 26
Učivo: Sčítání do sta s přechodem přes desítku             
Dělení třemi

Český jazyk
Čítanka str. 120 – 121
Písanka – str. 14, 15
Pracovní sešit – str. 24
Učebnice – str. 92 – 93
Učivo: Slovesa
………………………………………………………………..

NOVÉ (28. 4.)
Práce na týden od 27.4.- 1.5. 2020

Český jazyk 
– učebnice str. 90 – 92 – opakování
– pracovní sešit str. 23
– Písanka str. 13
– Čítanka str. 118-119

Prvouka 
– učebnice str. 51
– pracovní sešit str. 63

Matematika
– procvičujeme násobilku 2 a 3
……………………………………………………………………….

NOVÉ (21. 4.)
Týden od 20. – 24. 4.
Učivo: Násobení a dělení třemi
Pracovní sešit str. 23 – 26

Písanka – strana 12
Čítanka – str. 116 – 117
Pracovní sešit – str. 22
Učebnice – str. 90 – 92
Podrobně vypsáno a vysvětleno v naší fb skupině na msg.

Stále trvá: Čtení vlastní knihy, psaní dopisů a psaní deníku. Děti si opakují násobky 2, 3, 4, 5, 10.Vyjmenování abecedy, slovních druhů… 
……………………………………………………………………..

NOVÉ (14. 4.)
Týden od 13. – 19.4. 2020 

Český jazyk
– učebnice str. 112/a, b – přepis, odůvodňovat psaní párových souhlásek a i,y po měkkých a tvrdých souhláskách
– učebnice str. 56/10
– učebnice str. 35/8
– učebnice str. 41 celá 
Opakování: Vyjmenuj slovní druhy. Vyjmenuj souhlásky tvrdé, měkké, obojetné. Vyjmenuj samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky.

Matematika
Opakování: násobky 2, 3, 4, 5, 10.
Pracovní sešit str. 21, 22, 31

Prvouka
– učebnice str. 48 – 50
– pracovní sešit str. 56 – 59
………………………………………………………………………

NOVÉ (7. 4.) samostatná práce na týden 6. – 12. 4. 2020

Český jazyk
Učivo: Úvod do slovních druhů
Opakování: slova s bě, pě, vě, mě
– učebnice str. 111 – bě, pě, vě, mě (a,b,c) – vhodné k přepisu, či diktátu
– doplňující cvičení k procvičování (dobrovolné)
– str. 82/5
– str. 83/10
– str. 85/2
– str. 86/7, 9
(ústně, či přepis, diktát,. vhodné k upevňování učiva)
– učebnice str. 90 – úvod do slovních druhů 
– cílem je naučit se slovní druhy vyjmenovat zpaměti a ve správném pořadí, každý slovní druh má své číslo
– pracovní sešit str. 20, 21 – děti vyplní všechna cvičení podle pokynů
– písanka str. 11- piš krasopisně
– Čítanka str. 114, 115 – hlasité čtení , čtení s porozuměním, předložky čteme s následujícím slovem, intonace hlasu na konci vět

Matematika
Učivo: násobení a dělení 
Opakování: Násobky 2, 3, 4, 5, 10 (vyjmenovat tam i zpět)
Sčítání, odčítání do 100
– pracovní sešit str. 18, 19, 20- počítáme zpaměti 2 – str. 12
– počítáme zpaměti 3 – str. 1

Prvouka
Učivo: Svět se mění, Jaro, Stromy na jaře
– učebnice str. 45, 46, 47
– pracovní sešit str. 54, 55
Malí zahradníčči – vylisujte 5 květin, které najdete na zahradě, v parku ( sedmikráska, fialka…)
– nalepte na papír a vytvořte svůj první herbář (připište datum, místo nálezu a název květiny)
Doporučení: Pracujte v kratších pracovních celcích. Mnohé jistě zvládnou děti samy. Hodně štěstí

:-)

PS: Vše také uvedeno na messengeru + další nabídky práce a zábavy pro děti.
…………………………………………………………………………………………

NOVÉ ÚKOLY pro žáky (29. 3.)
Plán práce na týden od 30.3. – 5.4. 2020

Český jazyk:
Čítanka – str. 111-113Hlasité čtení, čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby.
Pracovní sešit – str. 18-19Slova s dě, tě, ně, ně, pět, vě, měSlovní druhy – úvod
Učebnice – str. 111 – dě, tě, ně (a,b)
Písanka – str. 9, 10

Matematika:
Pracovní sešit – str. 17
Počítáme zpaměti č.2 – str. 11

Prvouka:
Učebnice – str. 43, 44
Pracovní sešit – str. 51-53
Téma: Kalendář, části dne – opakování

ÚKOLY pro žáky (24. 3.) Týden od 23. – 27. 3.
Opakování učiva
Český jazyk
– čtení (vlastní kniha)- hlasité čtení s porozuměním
– psaní (autodiktát, psaní vět podle postoje mluvčího)
Děti každý den píší alespoň tři věty o tom, co dělají. Píší věty oznamovací, rozkazovací, tázací, přací), dbejte na úhlednost psaného projevu
– jazykověda – abeceda, slova nadřazená, podřazená, souřadná, rozdělení slov na slabiky, určování souhlásek, samohlásek, slabikotvorné R,L,M, rozvoj slovní zásoby, slovní fotbal

Matematika
– hra na obchod: sčítání, odčítání, početní řetězce
– opakujte násobky 2, 3, 4, 5, 10
…………………………………………………………………………….

Český jazyk:
Pracovní sešit str. 14, 15, 16, 17
Učebnice str. 111/v,f / h, ch
Pracovní sešit str. 12 – 13 (psaní souhlásek uvnitř a na konci slov – opakování)

Čítanka
Čítanka str.109, 110
str. 106 – 108 (hlasité čtení, slova citově zabarvená, rýmy, čtení s porozuměním)
Učebnice – str. 110 – odůvodňování psaní párových souhlásek ve slovech, celá strana ústně, či na papír jako přepis, procvičování učiva

Matematika: 
Pracovní sešit str. 13, 14, 15, 16
Pracovní sešit str. 10/2, 3, 4, 5, 6 (slovní úlohy, počítání se závorkami)                             
str. 11, 12 celá (geometrie, opakování)

Prvouka:
Učebnice str. 40-42
Pracovní sešit do str. 50
Učebnice str. 37 – 39 (opakování, zdraví a dodržování zásad hygieny)

Další informace také hledejte na fcb a msg.