Ukončení školního roku 2019/2020

Upozorňujeme všechny zákonné zástupce, že školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek 26. června.Předání vysvědčení proběhne podle tohoto harmonogramu: 1. třída v 9:00 u bočního vchodu2. třída v 8:30 ve třídě (žáci budou vyzvednuti před školou třídní učitelkou)3. třída v 8:00 u bočního vchodu 4. třída v 8:30 u bočního …

Přítomnost žáků vyššího stupně ve škole

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací a třídnických hodin. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení …

Harmonogram výuky žáků nižšího stupně a 9. ročníku

Tyto informace se vztahují na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a 9. ročníku ve škole. Upozorňujeme všechny rodinné příslušníky na přísný zákaz vstupu do budovy školy.On-line výuka na nižším stupni od 25. května končí. Úkoly pro žáky, kteří mají distanční výuku budou zveřejněny …

Stravování v ZŠ

Předáváme aktuální informace pro rodiče, jejichž žáci se přihlásili k odběru stravy ve školní jídelně.Obědy jsou nahlášeny od 25. 5. až do 30. 6.  Obědy můžete odhlašovat telefonicky nejpozději dopoledne, na den následující.Platba bude provedena opět převodem z účtu (tak jak jste měli placení nastavené minule).Každou změnu (nemoc, odhlášení ze …

Informace pro rodiče SVČ Opava

Informace pro rodiče, zákonné zástupce a členy zájmového vzdělávání o vrácení poměrné části zápisného za neodučené hodiny zájmových kroužků a kurzů ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Po dohodě ředitelky SVČ Opava se zřizovatelem, Statutárním městem Opava, již nebude v SVČ Opava ve školním roce 2019/2020 znovuobnovena činnost zájmových útvarů a kurzů. Těšíme …

Termíny přijímacích zkoušek žáků 9. třídy

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos jednotná přijímací zkouška na střední školy. Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně: Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června Víceletá gymnázia – 9. června Přehledný harmonogram jednotné přijímací zkoušky naleznete ZDE. …

Hodnocení žáků na konci školního roku

Vážení rodiče,dle vyhlášky MŠMT 2011/2020 Sb ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 stanovuje naše škola hodnotící kritéria vzdělávání takto: a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, b) podpůrně …

Harmonogram výuky žáků 9. třídy

Dle nařízení ministerstva školství umožňuje naše škola osobní přítomnost žáků 9. ročníku v naší škole. Přečtěte si prosím nejprve příspěvek s názvem: „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU„, kde jsou popsány podrobné informace, které se vztahují na základní provozní podmínky naší školy. Upozorňujeme zákonné …

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Tyto informace se vztahují na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole. Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení (platný od 30. 4. 2020) je ke stažení (zde) Cesta do školy a ze školyPři cestě do školy a ze školy se …

Procvičování v chytrém telefonu

Vážení rodiče, pokud nemáte k dispozici stolní počítač nebo notebook, připravila pro Vás Česká školní inspekce opakovací a procvičovací testy pokrývající učivo z češtiny, matematiky a z oblasti Člověk a jeho svět pro 1. až 5. ročník ZŠ. Testy jsou k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do …